Noor is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen en op het buitenterrein te roken. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedraagt de boete/schadevergoeding €150 per overtreding.