Voor het eten aan de Chef’s Table geldt dat u deze disclaimer heeft gelezen en instemt met de inhoud ervan.

  • U begrijpt en stemt ermee in dat ondanks alle zorg en inspanningen van Noor er gevaren in de keuken aanwezig zijn, zoals hete oppervlakken en (hete) vloeistoffen en dat er risico is op uitglijden en struikelen etc. Deze elementen zijn immers van essentieel belang om de keuken te laten functioneren.
  • U zult de instructies gegeven in het belang van de veiligheid opvolgen en zultl geen apparatuur en/of personeel in de keuken verstoren.
  • U gaat u ermee akkoord om Noor en zijn werknemers vrij te stellen van strafprocedures en civiele claims voor schade, verlies of persoonlijk letsel als gevolg van uw aanwezigheid in de keuken.