Huisregels

Alle aanwijzingen van medewerkers van Noor, die verband houden met deze huisregels dienen altijd te worden opgevolgd.

Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.

Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.

Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Iedereen die zich in ons gebouw bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.

Noor is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor Noor werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Op het terrein en in het gebouw van Noor zijn huisdieren niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om eigendommen van Noor mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen stelt Noor de betrokkenen aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten van deze eigendommen.

Het is niet toegestaan om verdovende middelen te nuttigen, te verhandelen en/of bij zich te hebben binnen het gebouw en op het terrein van Noor.

Wij vragen u de natuurlijke rust en stilte van onze locatie te respecteren. Het is derhalve niet toegestaan om overlast te veroorzaken door het luisteren naar harde muziek, onhebbelijk gedrag of door het veroorzaken van andersoortig lawaai.

Noor is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen en op het buitenterrein te roken. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedraagt de boete/schadevergoeding €150 per overtreding.